تماس با ما 

آدرس: تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف،
ساختمان مدیریت امور پشتیبانی

ایمیل: logistics@sharif.edu

دفتر امور پشتیبانی: 02166164845 ، 02166164846

دفتر معاونت: 02166164841

دفتر تدارکات: 02166164842

دفتر خدمات و فضای سبز: 02166164839 ، 02166164840

تلفن نمابر: 02166032374