گسترش همکاری‌های شرکت فولاد مبارکه اصفهان با دانشگاه شریف

مدیران ارشد شرکت فولاد مبارکه اصفهان ضمن حضور در دانشگاه صنعتی شریف با دکتر موسوی سرپرست دانشگاه دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف، روز سه‌شنبه 28 آذرماه 1402، دکتر محمدیاسر طیب‌‌نیا مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان، مهندس محسن صالحی­‌نیا رئیس هیئت مدیره و برخی از مدیران این شرکت به منظور تعامل در‌ خصوص پروژه ساختمان جدید دانشکده مهندسی و علم مواد و سایر مسائل دانشگاه صنعتی شریف، در دفتر ریاست دانشگاه حضور یافتند و با دکتر موسوی سرپرست دانشگاه و جمعی از مسئولین و مدیران دانشگاه دیدار کرده و به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در ابتدای این جلسه گزارشی در‌ خصوص دانشکده مهندسی و علم مواد توسط رئیس این دانشکده ارائه شد و همفکری­‌هایی در رابطه با همکاری شرکت فولاد مبارکه اصفهان برای مشارکت در ساخت این دانشکده صورت گرفت.

پس از این جلسه، مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه به اتفاق هیئت همراه، از پروژه ساختمان جدید دانشکده مهندسی و علم مواد و آزمایشگاه‌های دانشکده فعلی بازدید کردند.