گامی نو در جهت توسعه زيرساخت‌های پژوهشی و نوآوری شريف

در سومين جلسه شورای راهبری فناوری‌ها و توليدات دانش بنيان كه با حضور رئيس جمهور برگزار شد، موضوع احداث برج نوآوری شريف با استفاده از ظرفيت بخش خصوصی به تصويب رسيد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف، سومین جلسه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان با حضور رئیس جمهور و برخی از مسئولین برگزار شد. در این جلسه موضوع احداث برج نوآوری شریف با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی تصویب شد.

اين مجموعه در راستای بهره‌مندی از ظرفيت بند ت ماده ١١ قانون جهش توليد دانش بنيان كه جهت‌دهی معافيت‌های مالياتی به سمت نوآوری را هدف‌گذاری كرده است احداث خواهد شد.

پيش بينی می‌شود با احداث و تكميل اين فضا، فضای استقرار برای ٢٠٠ تيم نوآور فراهم شود.

در اين جلسه دكتر سيدعباس موسوی سرپرست دانشگاه نیز حضور يافت و به تشريح برنامه‌های محتوايی اين مجموعه و ضرورت توسعه زيرساخت‌های دانشگاه پرداخت.

گفتنی است شورای راهبری فناوری‌ها و توليدات دانش بنيان كه به موجب ماده ٨ قانون جهش توليد دانش بنيان تشكيل شده است بالاترين ركن اجرايی اين قانون است كه با رياست رئيس جمهور برگزار می‌گردد.

معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوری، وزير علوم تحقيقات و فناوری، وزير صنعت و معدن و تجارت، وزير امور اقتصادی و دارايی، چند تن از نمايندگان مجلس و… از اعضای اين شورا هستند.