ویژه برنامه روز دانشجو با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (18 آذر 1402)