رونمایی از کتاب مواجهه حکمت بنیاد

آیین رونمایی از کتاب مواجهه حکمت بنیاد بن لایه‌های پیشرفت، توسعه و حکمروایی دانشگاه حکمت بنیان، روز یکشنبه چهاردهم اسفند ماه 1401 در کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف، کتاب مواجهه حکمت بنیاد تالیف دکتر مهدی فاتح‌راد عضو هئیت علمی پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف است که با همکاری دکتر محمد علی برزنونی عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع) نگاشته شده است.

این کتاب با پیشگفتاری از دکتر محمدرضا حسنی آهنگر رئیس دانشگاه جامع امام حسین(ع) در 14 فصل و یک درآمد و یک سرآمد به رشته تحریر درآمده است و در آن عناوینی چون معنا و معنویت، انسان و فطرت، وجه و نوع شناسی ولایت، دین، عهد فطری و اقامه وجه، پود و تار در پود و معماری مواجه، حیات طیبه، اصالت و منطق ربوبیت و اخلاق مواجهه، نقد مواجهه مدرنیستی و پست مدرن، پیشرفت و توسعه و پسا توسعه، علم، دین و پیش زمینه‌ای بر نسبت نظر و عمل، فرهنگ و تمدن، نسبت فرهنگ و حکمت و بلوغ حکمی و دانشگاه حکمت بنیان، قلب مواجهه حکمت بنیاد در ۴۶۲ صفحه  به تفصیل به مورد بحث قرار داده است.

دکتر فاتح‌راد در توضیح این کتاب گفت: مواجهه حکمت بنیاد، مبین مواجهه مرتبه‌مند کشف - خلق معنا است که در دل خود یکپارچگی نظر - عمل را دارد و متجلی عدالت، زیبایی و منطق یکپارچه کل - جز است و بلوغ تمدنی را به ظهور می‌رساند.

وی افزود: بر خلاف تمدن غرب، پیشرفت مرسوم اصالت ندارد بلکه معماری منظومه‌گون این بلوغ و در قلب آن، دانشگاه حکمت بنیان، کانون تحول انسان و جوامع انسانی است.

دکتر فاتح‌راد معتقد است: نخ تسبیح، حکمت است که بلوغ خود را در حکمت بالغه می‌یابد و این منظومگی، بلوغ و پیشرفت را به اتحاد می‌رساند و بلوغ حکمت بنیان متولد می‌شود.

گفتنی است در مراسم رونمایی از کتاب مواجهه حکمت بنیاد به نقد اجمالی این کتاب پرداخته می‌شود و از اردیبشهت ماه سال آینده نیز جلسات نقد تفصیلی این کتاب با حضور دکتر فاتح‌راد و دکتر محمد علی برزنونی مولفین کتاب برگزار خواهد شد.