حضور قائم مقام وزیر علوم در دانشگاه صنعتی شریف

قائم مقام وزیر علوم در امور بین‌الملل با حضور در دانشگاه صنعتی شریف با دکتر جلیلی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف، روز دوشنبه 12 تیرماه 1402،  دکتر حدادی اصل، قائم مقام وزیر در امور بین‌الملل و رئیس مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به همراه دکتر محمدزاده عطا، معاون همکاری‌های علمی و سازمان‌های تخصصی مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی به دعوت ریاست دانشگاه در دانشگاه صنعتی شریف حضور یافته و نشستی در محل ساختمان ریاست دانشگاه برگزار کردند.
در این جلسه که با حضور دکتر جلیلی رئیس دانشگاه و دکتر مسیحی مدیر امور بین‌الملل دانشگاه برگزار شد، در خصوص روند فعالیت‌های بین‌المللی دانشگاه و برنامه‌های پیش روی مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مذاکراتی به‌عمل آمد. همچنین در خصوص توسعه فعالیت‌های بین‌المللی منطقه‌ای، پیشنهاداتی مطرح و مقرر شد جزییات برنامه‌ها بین طرفین تبادل گردد.