حضور سفیر نیکاراگوئه در دانشگاه صنعتی شریف

سفیر نیکاراگوئه با حضور در دانشگاه صنعتی شریف بر گسترش همکاری‌های مشترک در زمینه‌های علمی و تبادل دانشجو تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف، روز یکشنبه 27 فروردین ماه 1402، ایساک لنین برآوو سفیر کشور نیکاراگوئه در ایران و هیئت همراه ایشان از دانشگاه صنعتی شریف بازدید کرد.

ضمن این بازدید، جلسه‌ای با حضور دکتر جلیلی رئیس دانشگاه صنعتی شریف به‌منظور گسترش همکاری‌های مشترک در زمینه علمی و فناوری بین دانشگاه صنعتی شریف و مراکز آموزش عالی کشور نیکاراگوئه به ویژه دانشگاه ملی مهندسی نیکاراگوئه برگزار شد. تبادل استاد و دانشجو و انجام پژوهش‌های مشترک از اهم موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در پایان سفیر نیکاراگوئه با هیئت همراه از مجتمع خدمات فناوری، پژوهشکده نانو و مرکز بیوشیمی دانشگاه شریف بازدید کرد.