توسعه همکاری‌های علمی و فناوری دانشگاه شریف با کالج خلیج از عمان

نایب رئیس کالج خلیج از کشور عمان طی بازدیدی از دانشگاه صنعتی شریف با مسئولین دانشگاه شریف دیدار کرد و از نزدیک با فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه این دانشگاه آشنا شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف، روز سه‌شنبه 28 آذر 1402، پروفسور العبدوانی نایب رئیس کالج خلیج از کشور عمان در دانشگاه صنعتی شریف حضور یافت و با دکتر موسوی سرپرست دانشگاه و جمعی از اعضای هیئت علمی و مدیران دانشگاه دیدار و گفتگو کرد. در این نشست، فرصت‌های همکاری علمی و پژوهشی طرفین به ویژه پتانسیل‌های کالج خلیج مورد بررسی قرار گرفت.

پس از این دیدار، هیئت عمانی از مجتمع فناوری دکتر روستا آزاد و پژوهشکده جامع علوم و فناوری‌های همگرای دانشگاه صنعتی شریف بازدید کردند تا با فضای فناوری دانشگاه بیشتر آشنا شوند.