بازدید مشاور امور زنان وزیر آموزش پرورش و مدیر کل شاهد و ایثارگران از پروژه "ستاره شریف"

ظهر روز یکشنبه 18 دی ماه 1401 دکتر زهرا پناهی‌روا، مشاور امور زنان وزیر آموزش پرورش و مدیر کل شاهد و ایثارگران از پروژه ستاره شریف در دفتر خلاقیت و گسترش کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف بازدید کرد.

در این بازدید مشاور وزیر آموزش و پرورش ضمن آشنایی با بخش‌های مختلف ستاره شریف از نزدیک در جریان ساختار طرح و میزان فعالیت این مجموعه در سطح کشور آشنا شد.
ستاره شریف در طرح توانمندسازی محلات ذیل ستاد توانمندسازی و تحول اجتماع محور ۲۰۲۰ محله در سطح کشور فعالیت می‌کند و جامعه هدف خود را دانش‌آموزان اقشار کم درآمد قرار داده است.