انتصاب مدیر مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه

دکتر محمد راعی به عنوان مدیر مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه صنعتی شریف منصوب شد.

 

دکتر موسوی رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر محمد راعی را از تاریخ 1403/03/01 برای مدت 2 سال به‌عنوان «مدیر مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی» دانشگاه صنعتی شریف منصوب کرد.

متن حکم:

جناب آقای دکتر محمد راعی

سلام علیکم؛

با عنایت به تعهد، توانمندی، و تجارب جنابعالی؛ به موجب این حکم از تاریخ 1403/03/01 به مدت دو سال به سمت «مدیر مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی» دانشگاه منصوب می‌شوید. اهم اقدام‌ها و مواردی که در تعامل سازنده و هم‌افزا با سایر ارکان دانشگاه باید در این ارتباط مدنظر قرار گیرد، عبارتند از:

1. ارتقای جایگاه بین‌المللی دانشگاه، با توجه به سند راهبردی دانشگاه؛

2. ارتقای سطح روابط علمی و فناورانه با دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی شاخص در منطقه، جهان اسلام، و سایر کشورها؛

3. ارتقای کمی و کیفی همکاری‌های آموزشی و پژوهشی با دیگر دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی جهان؛

4. ارتقای کمی و کیفی جذب دانشجویان بین‌الملل در دانشگاه و پردیس بین‌الملل؛

5. افزایش تعداد و ارتقای کیفیت فرصت‌های مطالعاتی و سفرهای علمی استادان و پژوهشگران دانشگاه؛

6. فراهم‌نمودن زمینه انتخاب دانشگاه صنعتی شریف به‌عنوان مقصد فرصت مطالعاتی محققان سایر کشورها؛

7. افزایش تعداد و ارتقای کیفیت سخنرانی‌های علمی استادان و محققان برجسته بین‌المللی در دانشگاه؛

8. تعامل بیش از پیش با دانشجویان، استادان و محققان ایرانی خارج از کشور و استفاده از ظرفیت ایشان در راستای پیشبرد اهداف دانشگاه و رفع نیازهای کشور؛

9. هوشمندسازی و خودکارسازی فرآیندهای مرتبط با تعاملات بین‌المللی دانشگاه با هماهنگی مرکز فاوا؛

10. تشکیل منظم «شورای راهبردی همکاری‌های علمی بین‌المللی» دانشگاه؛

11. تلاش در ایجاد شعب دانشگاه در کشورهای مستعد منطقه.

در همین جا، لازم می‌دانم از زحمات همکار گرامی، جناب آقای دکتر محسن مسیحی، در دوران تصدی این مسئولیت، تشکر نمایم و انتظار همراهی آتی ایشان را دارم.

 

با آرزوی توفیق الهی 

سید عباس موسوی  

رئیس دانشگاه