امکان کار عملی بدون حضور فیزیکی 400 دانشجوی شریفی فراهم شد

با شیوع کرونا و اعمال محدودیت در ‌برخی از فعالیت‌های آموزشی، مرکز آموزش مهارت‌های مهندسی، دانشگاه صنعتی شریف جهت ارتقای هر چه بیشتر مهارت‌های مهندسی دانشجویان با یک اقدام منحصر بفرد طرحی را پیاده نمود که در این شرایط امکان کار عملی بدون حضور فیزیکی برای دانشجویان ایجاد شود.