اطلاعیه" آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 1403"

 

داوطلبان گرامی "جهت مشاهده تمامی اطلاعیه‌های مرتبط به ویژه اطلاعیه‌های دانشکده‌ها و رشته‌ها در پذیرش دکتری به صفحه مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه به آدرس https://grad.sharif.edu مراجعه کنید".

 

اطلاعیه شماره یک

اطلاعیه شماره دو

اطلاعیه شماره سه